logo

Печатната реклама
Как вашето рекламно послание да бъде видяно!

Вие сте бизнес, който иска да бъде забелязан и искате да се представите пред потенциалните си клиенти. Създаването на качествена печатна реклама може да се превърне в силно средство за комуникация и информация към вашия пазар.
Ние от Сфера Дизайн знаем, че печатната реклама е част от лицето на вашата фирма, затова в създаването на такъв тип продукт ние влагаме освен професионално отношение, но и много емоция.

От идеята, дизайна, предпечата, подбора на материали и начин на изработка, отпечатването и всички следващи процеси, свързани с печатния материал, винаги се стараем да личи личното отношение.
За нас няма малки или обикновени поръчки. Всеки проект е предизвикателство, което отваря нови врати. Всеки дeтайл е важен, за да може цялостния изглед на крайния продукт да е в унисон с целта на печатната реклама и идентичността на компанията ви. Нашата цел е всеки проект да е уникален, да има собствено излъчване и стил. Всеки продукт трябва да отговаря на представите и желанията на клиента, за да изпълни своето предназначение.

Какво предлагаме?